Obsługa informatyczna firm

Firmy bez umowy

Czas reakcji (godz.)Cena netto za godzinę
>24 < 48150 zł
>4<24180 zł
<4210 zł
 • Wszystkie ceny są cenami NETTO (bez podatku VAT 23%). 
 • Ceny nie zawierają wartości części i materiałów niezbędnych do usunięcia usterki.
 • W godzinach 17.00-22.00 i 6.00-8.00 obowiązują stawki podwyższone o 50%.
 • Za usługi wykonywane po godz. 22.00 oraz w weekendy i święta obowiązują stawki ekspresowe podwyższone o 100%.

Opłata za dojazd do interwencji:

 • dojazd w granicach Pruszkowa w celu realizacji usługi u klienta w cenie interwencji
 • odebranie sprzętu od klienta (do serwisu): 100 PLN brutto
 • dowóz sprzętu do klienta (po serwisie): 100 PLN brutto
 • dojazd poza Pruszków – jw. + 2 PLN brutto/KM (za łączny przebieg w obie strony)

Pomoc zdalna:

 • Praca zdalna (zdalny pulpit, anydesk, ssh): 130 PLN netto/godzinę
 • Pierwsza godzina płatna z góry (poza umową o stałej współpracy)
 • Czas liczony od momentu skutecznego połączenia z komputerem klienta
 • Doradztwo informatyczne telefoniczne oraz bezpośrednie: 80 PLN netto

Firmy z podpisaną umową

Korzyści wynikające z umowy:

 • koszty usług informatycznych niższe nawet o 40% w stosunku do kosztów usług świadczonych bez podpisanej umowy serwisowej
 • utrzymanie wysokiej niezawodności sprzętu i oprogramowania
 • tworzenie harmonogramów usług informatycznych, w skład których wchodzą m.in.:
  • archiwizowanie danych,
  • stały nadzór nad kopiami użytkowników i danych systemów IT, 
  • nadzór nad bezawaryjnym i wydajnym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowej,
  • monitorowanie dostępu do sieci Internet, śledzenie poziomu zabezpieczeń, instalacja łat i poprawek systemów operacyjnych oraz programów antywirusowych,
 • możliwość przeprowadzenia konsultacji telefonicznych
 • zdalne rozwiązywanie większości problemów dotyczących systemów IT
 • A co najważniejsze jesteśmy w stanie zapewnić zastępczy komputer na czas naprawy własnego sprzętu

Przykładowa oferta dla przedsiębiorstw

MAŁE

399 Miesięcznie
 • Do 3 komputerów
 • 1 serwer NAS
 • 3 godzin serwisowych
 • Czas reakcji na pomoc zdalną do 1-2 godzin
 • Czas reakcji na przyjazd do 5 godzin
 • Dojazd w cenie!
 • Konserwacja komputerów raz w roku GRATIS! (dotyczy umowy zawieranej na rok)

ŚREDNIE

749 Miesięcznie
 • Do 6 komputerów
 • 1 serwer NAS/WIN/LINUX
 • 6 godzin serwisowych
 • Czas reakcji na pomoc zdalną do 1-2 godzin
 • Czas reakcji na przyjazd do 5 godzin
 • Dojazd w cenie!
 • Konserwacja komputerów raz w roku GRATIS! (dotyczy umowy zawieranej na rok)

DUŻE

1599 Miesięcznie
 • Do 12 komputerów
 • 3 serwer NAS/WIN/LINUX
 • 12 godzin serwisowych
 • Czas reakcji na pomoc zdalną do 1 godziny
 • Czas reakcji na przyjazd do 3 godzin
 • Dojazd w cenie!
 • Konserwacja komputerów raz w roku GRATIS! (dotyczy umowy zawieranej na rok)

* Podane ceny są cenami netto

Top